Denne hjemmeside benytter cookies
Vi bruger cookies for at kunne tilbyde den bedste brugeroplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden går vi ud fra, at du accepterer brugen af cookies.
x

Top 14 BI-nøglebegreber

Hvad betyder det egentlig, når der tales om ’data warehouse’, ’in-memory’computing’ og ’datakilder’?

Klik ind på vores BI-ordliste herunder og få korte, præcise definitioner af de nøglebegreber, der er værdifulde at kende, når du overvejer at anskaffe en BI-løsning.

Big data

Big data – og systemer til håndtering af big data – handler om de ekstremt store, ustrukturerede datamængder, der allerede genereres af fx sociale medier, intelligente systemer, sensorer mv. over hele verden – og som de fleste brancher i fremtiden vil skulle kunne håndtere.

Business analytics

Begrebet business analytics dækker over en række løsninger og metoder, som gør det muligt at udføre dybdegående analyser af en forretning og simulere og forudsige forskellige fremtidsscenarier. Analyserne bygger på metodisk anvendelse af virksomhedens data samt statistiske analyser af disse data.

Business intelligence

Et business intelligence-system er et softwaresystem, som opsamler og analyserer en virksomheds interne og eksterne data fra en lang række datakilder og præsenterer dataene som anvendelig og overskuelig viden til understøttelse af både forretningskritiske beslutninger på ledelsesniveau og operationelle beslutninger og handlinger på medarbejderniveau.

Dashboard

Et dashboard er det vigtigste præsentations- og kontrolværktøj i BI-systemet. På dashboardet præsenteres et skræddersyet udvalg af KPI’er, grafer, geografiske kortoverlejringer, skalaer, tabeller mv., som hurtigt giver overblik i virksomhedens tilstand og udvikling. Fra dashboardet er der hurtig adgang til dataene bag tallene, og det er muligt med få klik at ændre indstillingerne for visningerne på dashboardet, hvis der ønskes andre vinkler på tallene eller nye indsigter i andre områder af forretningen.

Data mining

Data mining dækker over teknologi til håndtering og gennemsyn af virksomhedens data for at identificere sammenhænge, mønstre og tendenser. Data mining bygger på statistiske og matematiske modeller samt på automatisk genkendelse og identifikation af mønstre.

Data warehouse

Mange traditionelle BI-systemer anvender et data warehouse som ’opsamlingssted’ for data fra alle dine eksisterende forretningssystemer (fx økonomisystem, produktionsstyringssystem osv.). I data warehouset organiseres dataene, så det er lettere for BI-systemet at foretage dataanalyser.

Datakilder

Begrebet datakilder dækker over de forskellige forretningssystemer, virksomheden råder over – fx ERP-system, lagerstyringssystem og forskellige branchespecifikke systemer. Alle disse systemer leverer data til BI-løsningen; det er således vigtigt, at datakilderne ikke er fejlbehæftede, da dette vil give fejl og usikkerhed i de resultater og rapporter, BI-systemet genererer.

Drill-down-tools

Drill-down-tools er de værktøjer, der gør det muligt at dykke ned i dataene bag den viden, der præsenteres i dashboards og rapporter, og finde detaljeret viden om årsagerne og tendenserne (fx i virksomheden eller i markedet), som ligger til grund for resultaterne og informationen, der præsenteres.

ERP-system

Et ERP-system (Enterprise Ressource Planning) er betegnelsen for et softwaresystem, som binder en lang række af de vigtige funktioner og i virksomheden sammen – herunder ordrebehandling, salg, indkøb, lagerstyring og økonomi. Blandt de populære ERP-systemer i Danmark er SAP, Microsoft og Oracle.

Forespørgsler

Begrebet forespørgsler dækker over, hvilken viden man ønsker at få frem i dashboard og rapporter, samt de input, man skal give sin BI-løsning for at fremskaffe denne viden. Man kan eksempelvis lave en forespørgsel på ’salg i butik X i uge 42, 2016’ eller ’omkostninger ved produktion og levering af produkt X sammenlignet med pris givet i tilbud’.  Forespørgsler kan prædefineres og automatiseres, eller de kan tilføjes hen ad vejen, ofte som self service, hvor den pågældende medarbejder, der har brug for netop den viden, selv kan ændre indstillinger i sit dashboard og hente den ønskede viden.

Eksempler på forespørgsler fra Salg:

Salg er grundlæggende for din virksomhed. Her præsenteres tre eksempler på analyser, som hjælper dig til hele tiden at have rigtigt fokus i forhold til dit salg. Eksemplerne her fokuserer på kunder, men det er lige så vigtigt (og nemt) at analysere sælgerperformance og produktpeformance:

 • Toplinie-performance på kunder, sælgere og produkter - omsætning.
 • Bundlinie-performance på kunder, sælgere og produkter - DB eller bruttoavance.
 • Toplinie- mod bundlinie-performance på kunder. 

In-memory computing

In-memory computing er betegnelsen for, at håndteringen (fx analyse eller sortering) af data foregår i en servers RAM (i stedet for i en omfattende database eller data warehouse), hvilket giver hurtigere analyse – og dermed hurtigere viden og indsigt i virksomhedens nøgletal og performance – og muliggør realtime adgang til dataene bag disse tal.

KPI

KPI står for Key Performance Indicator og er betegnelsen for et mål som viser, hvor godt en virksomhed (eller afdeling af virksomheden) klarer sig. Det kan eksempelvis være omkostning pr. erhvervet kunde, mersalg pr. sælger, dækningsbidrag pr. produkt mv.

Kuber

Begrebet ’kube’, som anvendes af mange traditionelle BI-systemer, er betegnelsen for en fler-dimensionel ’kasse’ af data (fx produkt – by – tid som viser salget af et produkt i en bestemt by over en bestemt tidsperiode). Det er således en måde at analysere og visualisere bestemte forretningsdata på en overskuelig måde. I mange standard BI-systemer defineres et antal ønskede kuber fra start, og ønsker man senere at ændre en dimension – fx at ændre fra månedsbasis til ugebasis – kræver det, at kuben redefineres og regenereres.

Rapporter

Rapporter dækker over de overskuelige præsentationer af databaseret viden, som BI-løsningen genererer. Efter ønske kan rapporterne automatiseres, skræddersys og udsendes til relevante medarbejdere med ønskede intervaller, så medarbejdere og ledelse altid har up-to-date viden at basere beslutninger og handlinger på.

Kontakt BI-specialist 
Anders Frost

anders.frost@capana.dk
Tlf. 5151 2271

 

Anders_frost_02_web.jpg

Vil du vide mere om BI?

Skriv dig op til vores næste gratis seminar "Derfor har du ikke råd til IKKE at have BI."

Ved tilmelding giver du Capana lov til at kontakte dig via email om dato for kommende seminarer. Vi anvender ikke dine data til andre formål, og din interessetilkendegivelse er uforpligtende.

Vi har også optimeret forretningen for:

 • Berlingske Media
 • Børsen
 • Lundbeck
 • Magasin
 • Jeres Logo
 • Flügger
 • JeldWen
 • Brødrene Kier
 • DS
 • Harboe
 • NGI
 • Energi Danmark