top of page
business_intelligence_capana.jpg

QLIK BI: DERFOR HAR VI VALGT QLIK

Hurtig, fleksibel og værdiskabende.

Mange års erfaring, både fra BI-branchen og fra en række industrielle brancher, har vist, at Qlik er den BI-teknologi, som giver den hurtigste, mest fleksible og dermed mest værdiskabende løsning - uanset hvilken branche BI-løsningen skal anvendes i.

Qlik BI = Hurtig

En Qlik-baseret BI-løsning er hurtig at udvikle, hurtig at implementere og hurtig at anvende. Løsningen bygges oven på virksomhedens eksisterende systemer og sammenkobler alle afdelinger og alle virksomhedens data i ét samlet system, som alle medarbejdere kan tilgå. Dataene opdateres dagligt, så man hele tiden har et opdateret billede af, hvordan virksomhedens, kundens, sælgerens, ordrens, projektets eller produktets status er - og dermed et vidensbaseret grundlag at tage dagens beslutninger på.

Den grundlæggende installation af Qlik-systemet tager blot mellem 0,5 og 2 timer på en server i virksomheden. Herefter arbejder virksomhedens faste, tilknyttede BI-specialist fra Capana løbende på at udrulle løsningen til alle virksomhedens afdelinger. Første afdeling kan som regel være oppe at køre - og derved have de første resultater - allerede efter to-tre uger. Den gradvise implementering sikrer desuden en forankring i hver enkelt afdeling, så medarbejdere med det samme kan (og er villige til at) tage systemet i brug, når de kan se, hvordan det er nemt at bruge og skaber værdi i andre afdelinger.

Qlik er et reelt ETL (Extract - Transform - Load)-værktøj, så løsninger kan udvikles og vedligeholdes udelukkende ved brug af Qlik. Data hentes, gemmes (i flade filer), transformeres (og gemmes igen) samt præsenteres i ét og samme værktøj. Der er derved intet behov for tidskrævende opbygning og vedligehold af databaser, og systemets skalerbarhed, der gør det i stand til at håndtere milliardvis af transaktioner, sikrer både optimeret leverance og optimeret løsning til enhver type og størrelse af virksomhed.

Præsentationslaget består af skræddersyede dashboards i en browser (herunder også på tablet og smartphone), og responsive design og self service er en selvfølgelighed i Qlik, så du som bruger oplever størst mulig kontrol og overblik i din brug af systemet.

Se, hvor hurtigt Qlik kan give dig resultater.

Prøv selv systemet og se, hvilken indsigt Capanas BI-løsninger kan give dig.

Qlik BI = Fleksibel

Hver medarbejder kan lave sit eget skræddersyede dashboard, der giver overblik og adgang til lige netop de tal og bagvedliggende data og analyser, som vedkommende har brug for til at optimere sit daglige arbejde. Det kan være alt fra overblik over, hvor meget kapital der er bundet på varer på lageret, over salg og indtjening på hver eneste af en sælgers kunder til overblik over, hvordan salgs- og omsætningsstatus er for hver national afdeling af en verdensomspændende koncern.

Forespørgsler tilpasses hurtigt efter behov, og helt nye forespørgsler kan foretages med få klik, ofte helt uden hjælp fra virksomhedens IT-afdeling eller Capanas BI-specialister. Der kræves eksempelvis kun et enkelt klik for at ændre dimensionen for en forespørgsel fra månedsbasis til ugebasis - en ændring, som i andre systemer ville kræve, at en udvikler skulle ind at regenerere en kube, før svaret kunne foreligge.

Qliks samlede og fleksible system giver hurtig reaktionstid og hurtig indsigt - og dermed optimeret kontrol over alle handlinger i virksomheden. Samtidig betyder det, at der ingen begrænsninger er på den viden, der kan søges frem i systemet - man kan kort sagt få svar på alle de spørgsmål, man overhovedet kan forestille sig at stille, eller endda få forvarsel om den næste krise, som vil ramme virksomheden.

Opstår der behov for større tilpasninger, fx tilføjelse af nye kildesystemer eller udvidelse til flere afdelinger i virksomheden, er dette også en hurtig og ukompliceret opgave, som ofte blot tager et par dages udviklingstid for vores BI-specialister. Vores indgående forretningsforståelse og brancheerfaring betyder, at vi forstår jeres behov og hurtigt kan omsætte dem til nye værdifulde funktionaliteter i jeres BI-løsning.

”Det er et overordentligt fleksibelt system – man kan stort set lave alt, hvad man drømmer om.”

- Kim Karlov Nielsen, CFO

bi_produktion_ngi.png

Qlik BI = Værdiskabende

Jeres udbytte efter et år med Qlik:

>  Færre tidskrævende manuelle processer.
 

>  Øget indsigt i virksomhedens tilstand på alle niveauer i virksomheden - og dermed øget handlekraft og kortere reaktionstid, når hver medarbejder kan handle vidensbaseret.
 

>  Vished for, at fakta skaber flere og bedre resultater end medarbejdernes mavefornemmelser.
 

>  Højere datakvalitet og færre menneskelige fejl og andre fejlkilder
 

>  Større sikkerhed hos ledelsen ift. at have korrekte tal at basere beslutninger på.
 

>  Øget gennemsigtighed i virksomheden, når man nemt kan finde ind til dataene bag KPI'er og resultater.
 

>  Øget kontrol og hurtigt overblik fx over, hvor indtjening kan maksimeres, omkostninger nedbringes og processer optimeres.
 

>  Bedre bundlinje - de fleste opnår 10% forbedring af bundlinjen efter tre år.

Qlik er blandt verdens førende BI-produkter

Det verdensførende IT-forsknings- og rådgivningsfirma Gartner har endnu engang i 2018 udnævnt Qlik til at være blandt verdens førende BI-produkter i den såkaldte "magiske kvadrant".

Qlik ligger helt i top, kun overgået med en minimal margin af Tableau og Microsoft.

Hvorfor vælge Capana?

- frem for de andre BI-systemer på markedet.

Benchmark: Qlik vs. standard BI-løsning

 

Hvordan performer Qlik sammenlignet med de gængse BI-løsninger på markedet? Se vores sammenligning og bliv klar til at træffe dit valg omkring den optimale BI-løsning.

Vi har også optimeret forretningen for:

bi_medie_berlingske.png
bi_produktion_jeldwen.png
bi_medie_boersen.png
h-lundbeck-a_s.png
bi_retail_magasin.png
sport24_logo_sort.png
broedrende-kier.png
harboes-bryggeri-a_s.png
energi-danmark.png
ds_staal.png
bottom of page